Corona fundet på dansk minkfarm: Hele besætningen aflives

En af minkene er smittet. Foto: Shutterstock

En dansk mink er blevet konstateret smittet med den frygtede coronavirus.

Der var coronavirus i prøver fra de mink fra en nordjysk minkbesætning, som Fødevarestyrelsen indsamlede og fik analyseret på Statens Serum Institut i weekenden. Det oplyser beredskabschef i Fødevarestyrelsen, Nikolas Kühn Hove, i en pressemeddelelse. 

Fødevarestyrelsen har fået analyseret prøver fra i alt 34 mink fra den nordjyske besætning. Det skete efter, at Styrelsen fra Patientsikkerhed konstaterede, at en patient med COVID-19 er tilknyttet minkfarmen.

'Da der i weekenden opstod mistanke om smitte blandt minkene, lagde vi i Fødevarestyrelsen omgående restriktioner ned over minkfarmen. Dermed har ingen dyr, og kun få medarbejdere, kunnet komme ind og ud af besætningen. Vi er i løbende kontakt med sundhedsmyndighederne om hvordan medarbejderne på den berørte minkfarm skal forholde sig, og om håndteringen af det videre forløb' siger Nikolas Kühn Hove. 

Første gang i Danmark

Da dette er første gang, at der er konstateret coronasmitte i en dansk minkbesætning, har regeringen ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at den smittede minkbesætning skal aflives, for at minimere risikoen for en eventuel smittespredning i den igangværende afklaringsfase.

Samtidigt vil der nu blive udarbejdet en teststrategi med henblik på at afsøge, om der er andre minkbesætninger i området, der er smittede, ligesom Fødevarestyrelsen i samarbejde med sundhedsmyndighederne vil udarbejde retningslinjer for, hvordan en lignende situation vil skulle håndteres fremadrettet.

I Nederlandene er der også blevet konstateret coronasmitte på en række minkfarme, og den hollandske regering har besluttet, at alle smittede besætninger skal aflives. De danske myndigheder har løbende været i dialog om denne udvikling med de nederlandske myndigheder.

Sådan skal du opføre dig

Nikolas Kühn Hove minder om, at alle, der har kontakt med mink, stadig skal følge Fødevarestyrelsens almindelige hygiejneregler for besætningsbesøg i minkfarme. Dvs. vaske hænder og skifte tøj både inden og efter besøg blandt dyrene. Har man symptomer på Covid-19, skal man blive hjemme.

Mink, der får coronavirus, risikerer at få alvorlige vejrtrækningsproblemer og dø. Fødevarestyrelsen opfordrer minkejere til at kontakte deres dyrlæge, hvis de får mistanke om coronavirus i deres minkbesætning. Dyrlægen skal kontakte Fødevarestyrelsen, hvis det viser sig, at der grundlag for mistanken.