Familie bedt om at tage afsked med døende far: Men det viste sig at være en fejl

Mange gange årligt tages der fejl af patienter på de danske hospitaler. Foto: Shutterstock

Ansatte tager ofte fejl af patienterne på de danske hospitaler. 

Man skal åbenbart ikke altid tage det for gode varer, at medarebejderne ved, hvem man er, når man er indlagt på et hospital i Danmark. 

Det viser tal fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. 

I 2018 skete der 1354 såkaldte utilsigtede hændelser, hvor personalet har forvekslet en patient med en anden. Over en tre års periode - fra 2015 til 2018 - var der samlet set 5724 fejl i patientidentifikationer. 

Så sent som i sidste uge blev en familie bedt om at møde op på Holbæk Sygehus, så de kunne sige farvel til deres indlagte far. Det viste sig dog, at det var en helt anden patient, der lå for døden. 

Skader tilliden til sundhedsvæsnet

Både de mange fejl og det konkrete tilfælde fra Holbæk Sygehus bekymrer Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

"Jeg synes, at det er et højt tal - også fordi vi ved, at der kun indrapporteres et sted mellem 10 og 20 procent af de utilsigtede hændelser, så man skal formentlig gange forvekslingerne med op til en faktor 10," fortæller hun. Inden hun fortsætter:

"I den her sag er der tale om det, vi kalder emotionel skade. Der er nogen, der bliver udsat for noget, der sætter sig spor og har betydning for tilliden til sundhedsvæsenet. Men vi ser også rigtig ofte med forvekslinger, at det eksempelvis også kan handle om, at man får en anden patients medicin eller, at det sker ved indkaldelse til operationer."

Derudover mener hun, at der skal fokuseres på at skabe nogle robuste og faste systemer, der kan afhjælpe den slags misforståelser. Det er særligt vigtigt, da Danmarks sundhedsvæsen i fremtiden fortsat vil være udfordret af travlhed blandt personalet, men derudover peger alle tegn også på, at der i de kommende år vil være flere danskere, som rammes af demens.