Port of Aalborg Logistic og Aalborg Universitet indgår partnerskab om en ny business school

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har indgået en partnerskabsaftale med Port of Aalborg Logistic. På billedet ses adm. direktør Claus Holstein (tv), institutleder Christian Nielsen, dekan Rasmus Antoft og formand Lasse Frimand Jensen.

Nordjyllands logistikknudepunkt, Port of Aalborg, og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU vil samarbejde om at tiltrække internationale virksomheder og højt kvalificeret arbejdskraft.

Aalborg Universitet har en mangeårig tradition for at understøtte iværksætteri og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Men nu går universitetet skridtet videre med en ny partnerskabsaftale med Port of Aalborg Logistic. Målet er at gøre Nordjylland til et endnu mere attraktivt sted at placere større virksomheder og rekruttere højtuddannet arbejdskraft.

Fælles vision

Omdrejningspunktet for det nye samarbejde bliver en internationalt akkrediteret business school, hvis formål netop er at bidrage til realiseringen af en fælles vision om udvikling af Region Nordjylland og regionens erhvervsliv.

"Partnerskabsaftalen mellem Port of Aalborg Logistic og Aalborg University Business School (AAUBS) forskningsmiljøer, uddannelser og regionens virksomheder er en ny og visionær måde at tænke bæredygtig forretningsudvikling på. Et samarbejde, jeg har høje forventninger til, da det vil give et løft til erhvervslivet, forskningsmiljøerne og uddannelserne. Et løft, som understøtter AAUs og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ønske om en tydeligere global profil," siger dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Et skridt foran de andre

Ifølge adm. direktør Claus Holstein, Port of Aalborg Logistic, skal Nordjylland være et skridt foran alle andre i udnyttelsen af specialiseret, teknisk viden, hvis regionen skal være i stand til at tiltrække store internationale virksomheder.

"Det handler helt grundlæggende om kapacitetsopbygning. Vi råder over nogle af de dygtigste ingeniører i verden, og ved at kommercialisere deres kompetencer i businessverdenen – eksempelvis i forbindelse med finansiering og marketing – skærper vi vores styrkeposition inden for bæredygtig erhvervsudvikling og gør hele regionen attraktiv for både nationale og internationale virksomheder," udtaler han.

Stærkere forsknings- og uddannelsesmiljøer

På universitetet ser man frem til i endnu højere grad at kunne bidrage til at løse komplekse problemstillinger i tværfagligt samarbejde med tekniske og naturvidenskabelige fagområder til gavn for det regionale erhvervsliv i Nordjylland.

"Det er et strategisk vigtigt partnerskab for os, fordi det giver nye faglige og økonomiske vækstmuligheder for vores forsknings- og uddannelsesmiljøer. Et stærkere fokus på international erhvervsvirksomhed og -udvikling vil kunne tiltrække forskere fra ind-og udland, og samtidig vil vi få fagligt bedre rustede studerende på vores BA-uddannelser samt business- og IT-uddannelser," fortæller institutleder Christian Nielsen, Aalborg Universitet.

Stort potentiale

Formand for Port of Aalborg Logistic Lasse Frimand Jensen mener, at der med etableringen af Aalborg University Business School vil ske en sammenkobling mellem Engineering, Tech og Business, som har et stort potentiale.

"Specialiseret ingeniørviden kombineret med AAUBS’ fokus på bæredygtighed, problembaseret læring og samarbejde med industrien kan bidrage til samskabelse af stærke, grønne forretningsmodeller, der kommer det regionale erhvervsliv og ikke mindst Aalborgs nationale grønne testområde til gode," siger han.

Den 1. september 2020 fejres den officielle åbning af Aalborg University Business School.