4,1 mio. kroner til børn i misbrugsfamilier i Aalborg Kommune

Foto: Shutterstock

Støtte betyder, at 140 børn og unge kan få hjælp de næste 4 år.

Når mor eller far har et misbrug, så sætter det sig dybe spor langt ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, at børn og unge fra hjem med misbrug, får hurtigt hjælp til at bearbejde de oplevelser, som de har haft. Her har Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune opnået så gode resultater med at hjælpe børn og unge fra misbrugsfamilier, at afsnittet netop har modtaget 4,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at videreføre og videreudvikle arbejdet.

Ifølge leder af Rusmiddelafsnittet Maja Torp betyder det helt konkret, at afsnittet kan behandle yderligere 140 børn og unge i alderen 0-24 år samt 200 pårørende. Der er nemlig en stor gruppe af børn og unge, der vokser op i en familie med stof- og alkoholmisbrug, og det kan have store konsekvenser. Ofte er det børn og unge fra velstillede familier, hvor det kan være et tabu at bede om hjælp. Det er en skjult målgruppe, som de nu får fat i pga. behandlingstilbuddet, fortæller Maja Torp.

Mange af disse børn og unge oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling. Forskning viser, at der også er en øget risiko for, at de berørte børn og unge oplever omsorgssvigt og får psykiske vanskeligheder i form af angst, depression og lavt selvværd. Derfor er det så vigtigt, at disse børn og unge har adgang til et behandlingstilbud, så de kan få hjælp til deres udfordringer.

Socialstyrelsen vælger bl.a. at støtte videreudviklingen af projektet, fordi projektet har opnået gode resultater i den første 4-årige periode, hvor Rambøll har målt effekten for de børn og unge, der har gennemført behandlingsforløbene.

Samtidig glæder Maja Torp sig til at fortsætte samarbejdet med de to private organisationer Barnets Blå Hus og TUBA, der også har søgt og fået tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen.