Kommunen vil skabe 20.000 flere jobs i Aalborg i 2030

Foto: Shutterstock

Aalborg Byråd har netop vedtaget Aalborg Kommunens nye Erhvervsstrategi. Under overskriften "Aalborg bygger bro" sættes scenen for de prioriteringer og indsatsområder, som Aalborg Kommune fokuserer på for at sikre den bedst mulige erhvervsudvikling i Aalborg og Nordjylland de kommende år.

Det overordnede formål med erhvervsstrategien er ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) at skabe flere jobs, mere vækst og flere virksomheder, som enten etableres eller flytter til Aalborg. Derfor har erhvervsstrategien tre ambitiøse måltal, der skal fungere som pejlemærker for erhvervsindsatserne.

  • 20.000 flere jobs i Aalborg i 2030
  • 12.000 virksomheder i Aalborg i 2030
  • Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg

"20.000 flere jobs på 11 år er et ambitiøst mål, når man tænker på, at der de seneste fire år i højkonjunkturer er skabt 7.000 nye jobs, og vi i dag har en beskæftigelse på over 108.000", fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen og tilføjer:

"Det kan godt være at vi ikke kan blive ved med at sætte den ene jobrekord efter den anden, men vi sætter barren højt, fordi vi tror på, at Aalborg har et solidt fundament for vækst blandt andet i kraft af vores unikke styrkepositioner i fx IKT og energi, vores innovative og internationale virksomheder og Aalborg Universitet, som sætter standard for international forskning og er anerkendt for deres tætte bånd og samarbejde med erhvervslivet."

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

3.000 nye virksomheder skal skabes

På nuværende tidspunkt er der ca. 9.000 virksomheder med base i Aalborg Kommune, også her er ambitionerne store. Målet er at der i 2030 skal være hele 12.000 virksomheder i Aalborg.

"Der er en global trend i forhold til iværksætteri, det at skabe sit eget og være sin egen chef. Den har også ramt Aalborg", fortæller erhvervschef i Aalborg Kommune Tonny Thorup og fortsætter:

"Vi oplever tydeligt, at iværksætterne bliver yngre og yngre, at det er blevet en livsstil at være iværksætter, og at det er et helt bevidst karrierevalg. Vi vil i de kommende år understøtte iværksætteri yderligere i Aalborg med fokus på økosystemer, communities og branding."

Spydspidser skal skabe jobs

Aalborgs nye erhvervsstrategi fokuserer på digitalisering og bæredygtighed, som de to spydspidser, der kommer til at præge Aalborg i fremtiden. Peter Rindebæk, formand for DI-Aalborg og medlem af formandskabet for Aalborg Erhvervsråd fortæller:

"Der er ingen tvivl om, at Aalborgs stolte traditioner fra skibsindustrien med virksomheder specialiseret i glasfiber, pumper, kedler, skibsradioer med videre er grunden til, at vi i dag er hjemsted for virksomheder, der er verdensførende inden for energi, maritime erhverv, IT og mobilkommunikation. Derfor ser vi, at digitalisering og bæredygtighed kommer til at spille en afgørende rolle i fremtiden i forhold til at skabe mange nye jobs og tiltrække flere investeringer".

"Aalborgensiske virksomheder står allerede stærkt, når det kommer til bæredygtighed, og Aalborg Universitet er verdensførende inden for forskning i grøn energi. Et fortsat fokus på bæredygtighed og ikke mindst bæredygtig industri vil uden tvivl generere en lang række forretningsmuligheder for vores erhvervsliv - både nationalt og internationalt, fortsætter Peter Rindebæk.

Peter Rindebæk, formand for DI-Aalborg og medlem af formandskabet for Aalborg Erhvervsråd.

Foruden digitalisering og bæredygtighed, lægger strategien også vægt på at styrke turismen og detailhandlen.

Om den nye erhvervsstrategi:

Det er Aalborg Erhvervsråd, der har udarbejdet den nye erhvervsstrategi, hvor der sidder repræsentanter fra erhvervslivet i kraft af Erhverv Norddanmark, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Aalborg Haandværkerforening samt repræsentanter fra arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Aalborg Byråd. Byrådet har netop vedtaget strategien, som derfor skal føres ud i livet.