Ingeniørstudiet stiger i popularitet: Er lykkes med at tiltrække flere kvinder

Billede

4,8 procent flere uddannelsessøgende har i år haft et ingeniørstudie på Aalborg Universitet (AAU) øverst på ønskesedlen. Det viser tallene for årets ansøgninger til de videregående uddannelser

Årets ansøgninger til AAU viser, at de unge uddannelsessøgende lytter til samfundets ønsker om flere ingeniører. I forhold til sidste år har 4,8 procent flere uddannelsessøgende haft et ingeniørstudie på AAU øverst på ansøgningslisten. Især ingeniøruddannelserne i energi, elektronik og it, maskin- og produktion samt sundhedsteknologi har oplevet fremgang i ansøgertallet, og de positive tendenser vækker naturligvis glæde hos ledelsen på AAU.

"I en tid, hvor vi oplever en vigende søgning til de videregående uddannelser, glæder det mig helt utrolig meget, at der er så stor interesse for vores ingeniøruddannelser. Jeg tror blandt andet, at det skyldes vores unikke internationale position inden for ingeniørvidenskab, men også at de unge mennesker har fået øjnene op for den problembaserede tilgang til studierne, som kendetegner AAU," siger Mogens Rysholt Poulsen i en pressemeddelelse. Han er dekan for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet. Han henviser til AAU’s placering som Europas bedste og verdens fjerbedste universitet inden for både ingeniørvidenskab og ingeniøruddannelser.

På trods af den generelle fremgang ses også konsekvenserne af den forrige regerings krav om at reducere antallet af engelsksprogede studerende. Eksempelvis har uddannelsen i robotteknologi oplevet en markant tilbagegang, efter at uddannelsen har skiftet sprog fra engelsk til dansk. Uddannelser, der er lukket for optag på grund af selvsamme krav fra den forrige regering, er ikke medregnet.

På AAU uddannes der ingeniører fra både det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design og på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Flere kvinder - en del af løsningen

En anden positiv tendens er, at 4,7 procent flere kvinder har søgt ind på en ingeniøruddannelse på AAU, end det var tilfældet i 2018. Ifølge dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Henrik Pedersen, er netop flere kvinder et område, som AAU kommer til at fokusere endnu mere på i de kommende år.

"Det er rigtig glædeligt, at flere kvinder får øjnene op for vores uddannelser, fordi vi med kvinderne får adgang til en endnu større pulje af potentielle ingeniører i fremtiden. Og det har erhvervslivet brug for - både i Danmark og internationalt," siger Henrik Pedersen, der er dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Han anerkender, at der på trods af en fremgang i antallet kvindelige ansøgere, fortsat er et stort potentiale for at tiltrække endnu flere kvinder til AAU’s ingeniøruddannelser. Derfor har AAU gennem flere år holdt en IT Camp for kvinder, og i år følger initiativet Girls’ Day in Science, der er et arrangement, der skal give gymnasieelever og de ældste elever i udskolingen mulighed for at prøve kræfter med et ingeniør- eller naturvidenskab. Arrangementet løber af stablen den 2. oktober, og alle 200 pladser er allerede revet væk.