Husk ulykkesforsikringen på løbehjul: Tur hjem fra byen kan ende i stort erstatningskrav

Det er umuligt at overse løbehjulene, der lige så stille er blevet en fast del af gadebilledet i Aalborg. Foto: GF Forsikring

Særligt unge har det med at nedprioritere ulykkesforsikringen, når det månedlige budget skal lægges. Det er dog potentielt bekymrende, da det ligeledes også oftest er unge, som benytter de nye elløbehjul, der er blevet en populær måde at komme omkring i Aalborg på.

 I Aalborg er det bogstaveligt let at falde over et elløbehjul. I bybilledet er elløbehjulene efterhånden blevet et almindeligt syn, men byens borgere lever endnu ikke i fredelig sameksistens med de tohjulede og eldrevne løbehjul. Indtil videre ser man primært privatejede løbehjul på Aalborgs gader, men byrådet leder aktivt efter en samarbejdspartner, der vil bringe udlejningsløbehjul til byen også. 

"Elløbehjulene er så nye, at der endnu er mange, der er i tvivl om både forsikring og færdselsloven," fortæller Per Haulund, skadedirektør hos det kundeejede GF Forsikring.

De eldrevne løbehjul må maksimalt køre 20 kilometer i timen ved egen kraft og er underlagt færdselsreglerne for cykler, fx reflekser og ingen kørsel på fortov. Derudover er det ikke tilladt at køre to på et løbehjul, lygterne skal være tændt døgnet rundt og der en promillegrænse på 0,5.

De private virksomheder, der udlejer elløbehjul, er forpligtede til at have en lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjerne. Når man lejer et løbehjul, så betyder det, at man er dækket, hvis man fx kører ind i nogen eller noget.

Husk ulykkesforsikringen

Til gengæld er den, der kører på løbehjulet ikke dækket af udlejningsfirmaet. Personen på elløbehjulet skal derfor bruge sin egen ulykkesforsikring, hvis pågældende kommer til skade. Men det er ikke lovpligtigt at have en ulykkesforsikring, og derfor er det ikke alle, der har sådan en.

"Det kan i yderste konsekvens betyde, at man risikerer selv at skulle bære de økonomiske omkostninger, hvis man for eksempel bliver invalideret eller har brug for støtte til genoptræning hos fx kiropraktor eller fysioterapeut. Det er særligt problematisk, at det ofte er unge, der glemmer at prioritere ulykkesforsikringen, når det er tydeligt i gadebilledet, at netop de unge er begejstrede for elløbehjulene," siger GF Forsikrings skadesdirektør.

Selvom man har en ulykkesforsikring, kan man alligevel komme i klemme, hvis man kommer til skade på et elløbehjul. Forsikringsselskabet kan nemlig vælge at lukke kassen i, hvis man i større eller mindre grad selv har forårsaget ulykken ved at opføre sig uagtsomt eller overtræde reglerne for elløbehjul bl.a. ved at køre to på et løbehjul eller i påvirket tilstand.

Kan det private elløbehjul overhovedet forsikres?

Udlejningsløbehjulene begynder så småt at få konkurrence fra de privatejede løbehjul, der kan købes for omtrent samme pris som en billig cykel.

Her er der et åbent marked for elløbehjul, der kan køre langt stærkere end de lovlige 20 km i timen. Derfor er det en god ide at spørge forhandleren, om elløbehjulet er lovligt at bruge på offentlig vej. Ellers kan elløbehjulet ikke forsikres, og det bringer forbrugerne i uheldige situationer, hvor de selv må til lommerne, hvis de forvolder skade på andre og bliver gjort erstatningsansvarlige.

"Vi kan ikke forsikre elløbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km i timen, og som ikke er omfattet af lovgivningen. Derfor er et elløbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km i timen kun til brug på lukket vej eller bane, men det er måske ikke lige det, kunderne forventer, når de køber et elløbehjul," slutter skadesdirektør Per Haulund fra GF Forsikring i en pressemeddelelse.

Styr udenom forsikringsproblemer

Privatejet løbehjul: Spørg forhandleren, om det er lovligt at bruge på offentlig vej, ellers risikerer du, at forsikringen ikke kan hjælpe. Elløbehjulet må kun kunne køre 20 km. i timen. Er elløbehjulet ikke lovligt på offentlig vej, så er det ikke muligt at få dækket fx tyveri og erstatningsansvar via indboforsikringen og ansvarsforsikringen.

Udlejningsløbehjul: De private udlejningsvirksomheder er forpligtede til at have en lovpligtig ansvarsforsikring. Det betyder, at man er dækket ved skader på personer eller ting sket under kørsel med løbehjulet.

Uanset om du lejer eller ejer bør du dog have en ulykkesforsikring, så du er dækket, hvis du kommer personligt til skade og får varige men eller brug for behandling hos fx kiropraktor.

Om færdselsloven og elløbehjul

  • Følg cykelreglerne. Dvs. kør på cykelstien og følg cyklistsignaler og -skiltning. Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.
  • Kør ikke mere end 20 km i timen, selvom elløbehjulet godt kan.
  • Kør med lys hele døgnet.
  • Der må kun være en person på elløbehjulet, så undlad fristelsen i at tage en passager med ombord.
  • Børn under 15 år må kun køre på elløbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen, som har kontrol over barnets kørsel.
  • Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.
  • (Kilde: Rådet for Sikker Trafik.)