Fri for kommunens hjælp: Nyt tilbud skal hjælpe borgerne til at blive mere uafhængige

Forstander Lone Svendsen på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsteds bålplads. Bålpladsen anvendes til hverdagstræning for centrets kursister. Foto: Aalborg Kommune

Forebyggelses og Rehabiliteringscenter Ulsted er et nyt tilbud til mennesker, som ønsker at blive mere selvhjulpne i hverdagen. Det nye center indvies officielt af rådmand Jørgen Hein fredag den 13. september

Det nye Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted er det første af sin slags, hvor mennesker kan få intensiv træning i dagligdags gøremål for bedre at kunne klare sig selv uden hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

"Vores center i Ulsted bliver en helt ny type tilbud. Dels til mennesker, som får hjemmepleje, men hellere vil være helt fri for - eller mindre afhængige af vores hjælp. Og dels til mennesker, som vi kan se, snart får behov for vores hjælp, hvis vi ikke gør noget. De vil få tilbudt et intensivt forløb, som skal hjælpe dem til at blive mere fri for os," forklarer rådmand Jørgen Hein.

Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted bliver er tilbud som intet andet. Det kommer mest til at minde om en højskole med undervisning, fysisk aktivitet og mental sundhed på skemaet. Derfor bliver brugerne også kursister på centret.

På centret vil kursisterne naturligvis møde fysisk træning med motionsredskaber, men de vil også møde blandt andet yoga og masser af udendørs træning. Undervisning i sund livsstil bliver også en fast del af programmet med emner kost, motion og viden om, hvordan de selv kan forebygge fald i hverdagen. 

Ophold på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted er et gratis tilbud. Det er Kontaktcentret i Aalborg Kommune, som visiterer til døgnophold, mens Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted selv visiterer til dagophold. Det fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Om Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted

  • Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted har til huse i det tidligere plejehjem i Ulsted. Centret er udviklet i samarbejde med hele Ulsted by, herunder centerråd, samråd, borgerforening og idrætsforening.
  • Det nye Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted får seks døgnpladser, hvor kursister kan bo mandag til fredag og tyve dagpladser, hvor kursisterne bor hjemme, men kommer på centret to dage om ugen.
  • Centret i Ulsted bliver også hjemsted for Aalborg Kommunes videncenter for faldforebyggelse. Fald-teamet er kommunens egne eksperter, som underviser både kursister og ansatte i, hvordan man kan forebygge fald.