Donation på en kvart million skal styrke naboskabet langs Limfjorden

LOA vugger langs kajen. Foto: Hedegaard Agro

Det tremastede sejlskib LOA har netop modtaget en donation på 250.000 kroner fra Hedegaard Agro og Aalborg Havn. Donationen skal gå til afholdelse af arrangementer for beboerne ved siden af LOAs kajplads ved Nørresundby Havnefront samt til drift og vedligeholdelse af skibet.

LOA er Danmarks eneste barkentine – et tremastet sejlskib med råsejl på den forreste af tre master. Skibet har hjemsted ved kajen foran Hedegaard Agro i Nørresundby og er ejet af den selvejende institution Tall Ship Aalborg Fonden, der har til formål at forvalte restaureringen og den fortsatte vedligeholdelse af sejlskibet.

Nu har Tall Ship Aalborg Fonden/LOA modtaget en donation på 250.000 kroner fra Aalborg Havn og Hedegaard Agro, som blandt andet skal gå til styrkelse af naboskabet med de beboere, der løbende tilflytter de nye boligejendomme blandt andet på Pieren:

"Det er utrolig vigtigt for os at have et godt naboskab til borgerne omkring havnen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der kan være en del støj, når vi har gang i kraner, lifte og andet værktøj, og det kan naturligvis genere de omkringboende naboer. Vi vil derfor gerne informere beboerne om, hvad vi laver ved havnen og inddrage dem i vores arbejde og skibets fortælling," fortæller Leif Ervolder, der er projektkoordinator ved Tall Ship Aalborg Fonden.

Donationen skal derfor gå til at lave arrangementer for beboerne et par gange om året, hvor de blandt andet har mulighed for at se LOA Værft, nyde en frokost på skibet og komme på sejltur langs Limfjorden. Derudover skal en del af beløbet afsættes til den fortsatte drift og vedligeholdelse af LOA samt til uddannelse af de frivillige besætningsmedlemmer på skibet.

Frivilliges indsats inspirerer 

"LOA er et unikt stykke dansk kulturarv, som giver borgerne mulighed for at stifte bekendtskab med livet til søs og opnå en stærkere tilknytning til havet og den kultur, der knytter sig til at opholde sig på et skib. Derudover er LOA jo Danmarks førende øvelsesskib inden for ”sail training”, hvor især unge mennesker har mulighed for at prøve kræfter med sejlads og ikke mindst at etablere venskaber på tværs af kulturer og landegrænser," lyder det fra adm. direktør hos Aalborg Havn, Claus Holstein, i en pressemeddelelse.

"Det kræver en stor indsats at drive og vedligeholde et skib som LOA, og det er meget inspirerende at se, hvor mange frivillige der bakker op om skibet og bruger flere dage om ugen på at tage sig bedst muligt af LOA og sikre den fortsatte drift. Den her frivillighedsånd og arbejdet på skibet giver rigtig god mening at videreformidle til de omkringliggende naboer," forklarer adm. direktør i Hedegaard Agro, Søren Rathcke.

LOA blev bygget i Svendborg i 1922 og blev restaureret i Aalborg i årene fra 2004 til 2009. I dag anvendes skibet til en lang række formål, herunder både træning af søfolk og til kommercielle arrangementer. Donationen fra Hedegaard Agro og Aalborg Havn kommer fra en pulje af midler, der blev etableret i forbindelse med Projekt MurMal i Nørresundby.