Ungdomsuddannelser danner fælles front mod rusmidler: Nu kan stoftests og narkohunde blive en del af gymnasiefesten

En ny fælles linje ungdomsuddannelserne imellem skal sikre trygge og festlige rammer, når de unge skal til skolefester. Foto: Shutterstock

Ungdomsuddannelserne i Aalborg har lavet en ny fælles rusmiddelpolitik. Målet er at sikre ens, sunde og trygge rammer for de unge på tværs af alle ungdomsuddannelser.

Det er ofte forbundet med sommerfugle i maven og store forventninger, når unge mennesker starter på en ungdomsuddannelse. Forventninger til spændende fag og nye udfordringer, men måske lige så meget forventninger til nye kammerater, nyt studiemiljø og ikke mindst fester. På ungdomsuddannelserne ønsker man at denne vigtige tid skal foregå i trygge rammer, så derfor er man sammen med Aalborg Kommune blevet enige om en ny fælles rusmiddelpolitik.

På Aalborghus Gymnasium er man glad for den nye rusmiddelpolitik.

"Det er et tydeligt signal, vi sender, når vi på tværs af alle ungdomsuddannelserne står sammen om en ny politik. Og så sikrer vi os også, at eleverne ikke vælger uddannelse efter institutionernes holdninger til rusmidler," siger Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium.

Og rektoren bliver bakket op af Aalborg Kommune, der er glade for den brede opbakning til den nye politik:

"Vi har et fælles ansvar for at give vores elever nogle rigtigt gode betingelser for en god studietid på ungdomsuddannelserne. Det er en vigtig tid i de unges liv. De skal finde retning både menneskeligt og fagligt. Selvfølgelig skal der være plads til masser af fester, men det skal være under ordnede forhold på ungdomsuddannelserne. Derfor er jeg meget glad for, at alle bakker op om den her nye rusmiddelpolitik," siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Alkoholfrie alternativer

Den nye rusmiddelpolitik skal skabe rammer, så eleverne møder de samme retningslinjer på alle ungdomsuddannelserne i kommunen. Retningslinjerne skal hjælpe uddannelsesstedet med at have fokus på de unges forhold til rusmidler og det gode studieliv. Den nye fælles rusmiddelpolitik sætter retning for, hvordan man skal forholde sig til studieture, ekskursioner og ikke mindst elevfester på skolerne, ligesom den også skal være dialogskabende i forhold til både forældre og elever.

"Vi vil gerne give forældrene en tryghed, når vi klart melder vore holdninger ud i forhold til brug eller misbrug af rusmidler. Helt konkret vil vi selv lave alkoholfrie fester for de nye elever. Vi vil lave alkoholfrie fredagscafeer, hvor det handler om andet end at drikke alkohol. Og så vil vi som altid holde et godt øje med de nye elever i forhold til de normale fester," siger Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium.

Derudover slår oplægget til den fælles linje mod rusmidler klart fast, at euforiserende stoffer overhovedet ikke tolereres. I folderen står der helt konkret: 

"Eleverne kan opleve, at skolen sikrer overholdelse af narkotikalovgivningen ved hjælp af tiltag som eksempelvis stoftests og narkohunde. Dette forbud gælder også stoffer, som ikke falder ind under narkotikalovgivningen, men som indtages med det formål at opnå en rusvirkning (fx lattergas)."

Den nye fælles rusmiddelpolitik gælder i de næste fire år og skal tages op til revision 2023. Interesserede kan læse mere på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Fakta: Myter om rusmidler

Myte 1: Unge, der lærer at drikke hjemmefra, får et mere ansvarligt forhold til alkohol.

Fakta 1:Unge, der bliver tilbudt alkohol derhjemme, begynder at drikke tidligere og drikker mere, når de er ude.

Myte 2: Det nytter ikke noget, at forældre blander sig i unges alkoholvaner. De drikker alligevel - blot uden at deres forældre ved det.

Fakta 2: Unge, der har en aftale med deres forældre om, hvornår, hvor ofte og hvor meget de må drikke, drikker mindre fuldskabsorienteret. Omkring 40 pct. af disse unge synes godt om, at deres forældre blander sig - kun 16 pct. synes dårligt om det.

Myte 3: Alle unge har prøvet at være fuld, når de begynder på en ungdomsuddannelse

Fakta 3: Hver 5. ung i alderen 15-25 år har aldrig prøvet at være fuld. Omkring en tredjedel af de unge, der har prøvet af være fuld, havde deres fuldskabsdebut efter de var fyldt 16 år.

Myte 4: De fleste unge har prøvet at ryge hash. Det er helt normalt.

Fakta 4: Mange unge tror fejlagtigt, at flertallet blandt deres jævnaldrende har prøvet at ryge hash. Men det er forkert. Blandt unge i alderen 16-24 år har 41 pct. prøvet at ryge hash. Kun 11 pct. har prøvet andre stoffer end hash.

Myte 5: Unge går til fest primært for at drikke sig fuld.

Fakta 5: Der er mange grunde til, at unge går til fest, og alkohol er en af dem. Men det at møde nye mennesker, slå sig løs og danse har væsentlig større betydning end alkohol har.

Kilder: Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.