Brexit kan påvirke hverdagen hos op mod 2.000 ansatte i Aalborg

Brexit har de seneste år fået sind i kog både i Storbritannien. Foto: Shutterstock

Ny analyse fra BusinessAalborg viser, at der er op mod 2.000 ansatte i Aalborg-virksomheder, som arbejder med eksport til Storbritannien.

Storbritannien er Danmarks tredje største handelspartner, derfor kan et kommende Brexit få stor betydning for Aalborgs erhvervsliv.

I 2018 eksporterede Danmark i alt for 76,2 mia. kroner til Storbritannien samtidig med, at Danmark importerede varer og tjenesteydelser for 75,5 mia. kroner fra Storbritannien. Danmarks eksport er således 700 mio. kroner højere end importen, viser tal fra Danmarks Statistik.

Danmarks eksport til Storbritannien steg i perioden 2010 til 2018 med i alt 18 procent. Der har dog været flere udsving i perioden blandt andet set i lyset af Brexit-afstemningen og de efterfølgende forhandlinger. Det er især eksporten af tjenesteydelser, som efter at have oplevet mere end en fordobling fra 2011 til 2016 faldt i 2017.

I Aalborg er hvert 5. job i en eksportvirksomhed

I Aalborg er der godt og vel 1.200 virksomheder, som har eksport til udlandet, viser BusinessAalborgs analyse, som er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Det svarer til, at 11 procent af alle Aalborgs virksomheder har eksport, hvilket er på niveau med gennemsnittet i Danmark.

Analysen viser også, at antallet af jobs i eksportvirksomhederne udgør 20 procent af den samlede beskæftigelse i Aalborg. I gennemsnit er der 21 ansatte i eksportvirksomheder og 10 ansatte i virksomheder uden eksport. Det oplyser BusinessAalborg. 

Aalborg og Brexit

Dansk Industri har tidligere på året udarbejdet en analyse, som viser, at ud af de i alt 825.000 eksport-relaterede jobs i Danmark, er de 65.000 jobs knyttet til eksport til Storbritannien. Hvis Aalborg har samme andel jobs tilknyttet til eksport til Storbritannien som på landsplan, betyder det, at der i Aalborg er op mod 2.000 jobs, som kan blive påvirket af Brexit.

Tonny Thorup, erhvervsdirektør i BusinessAalborg, Aalborg Kommune, forklarer:

"Der er mange faktorer, som spiller ind på, hvordan Aalborgs eksportvirksomheder reelt bliver påvirket af Brexit. Det vil eksempelvis afhænge af, om det bliver et hårdt eller blødt Brexit, hvor unik deres vare eller tjenesteydelse er, eksportandel og virksomhedens øvrige markeder".

"Som erhvervsdirektør oplever jeg heldigvis, at der er rigtig mange virksomheder, som allerede har gjort sig mange overvejelser i forhold til Brexit. Andre har måske været mere afventende i forhold til den endelige beslutning. Nu er vi i 11. time, og det er vigtigt, at alle virksomheder med eksport til Storbritannien gør sig klar. Der er allerede en række private rådgivere og programmer, som kan hjælpe virksomheder på vej. Hvis man som virksomhed er i tvivl om, hvor man skal starte i rækken af tilbud, er det vores fornemste opgave at være med til at skabe afklaring og knytte forbindelser," uddyber Tonny Thorup.

Britiske investeringer i Danmark er tredoblede

Samlet set investerede Storbritannien i alt 59 mia. kroner i Danmark i 2017. Det svarer til mere end en tredobling siden 2013. Til sammenligning er de direkte danske investeringer i Storbritannien steget med 71 procent i samme periode til i alt 77 mia. kroner.

"Det tyder på, at flere britiske virksomheder har fået øjnene op for de mange muligheder, som investeringer i Danmark giver. Det kan f.eks. være i form af at etablere et datterselskab i Danmark. Vi kan også i BusinessAalborg mærke en større interesse fra britiske virksomheder, som overvejer at etablere sig i Aalborg," slutter erhvervsdirektør Tonny Thorup i en pressemeddelelse.