Succes: Aalborg finder småjobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Foto: CABI

Siden 2017 har Aalborg Kommune samarbejdet med den socialøkonomiske virksomhed Fokus Folkeoplysning om at finde småjob til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Mere end 50 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har fået job.

Fokus Folkeoplysning fungerer som rekrutteringsvirksomhed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og projektet med kommunen hedder Små job med mening. Her har Fokus Folkeoplysning et træningsforløb med bl.a. jobtræning i virksomhedens cafe, og virksomheden står for at match kandidaterne med de rigtige job, når de skal videre efter træningsforløbet.

"Vi skal lære virksomhederne, at de skal få øje på opgaverne. De er ikke vant til at tænke, at det ville give mening, at én kan komme to timer hen over frokost midt på dagen, men for nogle er det verdens fedeste job," siger Frida Tarp, som er socialøkonomisk konsulent i Business Aalborg.

Ifølge de seneste tal for januar 2019 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var flere end 50.000 kontanthjælpsmodtagere visiteret aktivitetsparate. Det er langt over hovedparten af landets omtrent 70.000 kontanthjælpsmodtagere. Udfordringen er, at de er langt fra fuld beskæftigelse og selvforsørgelse. Men nogle kan godt arbejde et par timer om ugen – eller måske endda dagligt. Og det har flere af dem et ønske om.

Alle har noget at byde ind med

"Mange af dem, vi møder, har på et eller andet tidspunkt sagt til sig selv: Jeg kommer aldrig nogensinde til at arbejde og tjene min egne penge. Men alle har noget, de kan byde ind med. Det, der er rigtig afgørende, er motivationen. Den kan være lidt svær, men der skal faktisk ikke så meget til, og så vil de gerne," siger Bjørn Salling, direktør for Fokus Folkeoplysning.